Бъдни вечер е първата кадена вечер

Бъдни вечер е първата кадена вечер

Коледните празници започват на 24 декември и продължават до Стефановден .


За хората Малка Коледа е по-голям празник от следващите, защото тази вечер се е родил Христос. Най-хубав е той за децата. Бъдни Вечер е първата кадена вечер. Най-важна роля при нея играят бъдникът, трапезата с обредните хлябове, и коледните ястия и коледуването.

На Бъдни вечер - 24 декември, семейството се събира у дома. Приготвят се седем или девет все постни манджи . Специално за вечерта се прави питка с късмети - монетки, дрянови клонки, листчета с добри пожелания обещават здраве и благоденствие през следващата година.

На 25 декември се чества Рождество Христово . В някои източно праволславни църкви се чества на 7 Януари, което съответсва на 25 Декември по Юлиянският календар.Семейството отново се събира, но за разлика от предходната вечер похапва и блажно . По-вярващите ходят на черква, където има празнична рожденска служба. Обикновено тогава се коли прасето, а в градовете - хората просто почиват, обикалят приятели и роднини, похапват вкусно и пийват прилично, за здраве ...